askuslogo.jpg

מי אנחנו?

אנו 20 סטודנטים המשתתפים בתוכנית המנהיגות והדיפלומטיה הציבורית StandWithUs Fellowship
מטעם ארגון StandWithUs - ארגון ללא מטרת רווח, א-מפלגתי, העוסק בחינוך אודות ישראל,
דיפלומטיה ציבורית, ומטרתו קידום החינוך בקשר למדינת ישראל.

תכנית זו מעודדת יזמות ומנהיגות סטודנטיאלית דרך הרצאות וסדנאות שאנו עוברים במהלך השנה,
בנושאי הסברה ישראלית ודיפלומטיה, ודרך הפרויקט השנתי שמוציאים לפועל.  
כך נולד פרויקט AskUs.

מדינת ישראל מוצגת פעמים רבות בתקשורת העולמית בצורה לא מייצגת ומוטה,
ולכן חשוב לנו להראות לעולם איך נראית מדינת ישראל האמיתית, דרך העיניים הכנות של ישראלים.
כל זאת במטרה להוביל לבחינה מחדש של דעות קיימות של אנשים בעולם על מדינת ישראל.
אנו עובדים במסירות על הפרויקט חודשים רבים לאורך השנה, בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת שליחות,
על מנת ליצור פרויקט בעל משמעות והשפעה חיובית.

בעזרת התמיכה של ארגון StansWithUs עבדנו על הפרויקט החל משלב הרעיון הראשוני וגיבושו
ועד להוצאתו לפועל דרך גיוס משתתפים, ניהול תקציבים, תכנון לוגיסטי, ניהול הפרויקט, ועוד.

בימים אלו של אי-וודאות עולמית, וגלי אנטישמיות בלתי פוסקים, הלכידות והעזרה ההדדית חשובים מתמיד.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו במאבק על ייצוג הולם למדינת ישראל בעולם!

לחצו כאן וגלו כיצד תוכלו לעזור!